PECMD技术社区成立于2020年3月,成立的初衷是围绕WinPE启动技术交流,提高Windows、Linux运维工作效率,提升会员自身技术能力,为有共同兴趣爱好的群体建立一个开放式技术社区。

为了创造一个良好的交流环境,本社区采购了高端线路的高配云服务器,每年消耗昂贵的服务器、域名托管费用以及网站程序的维护费用(网站不定期有功能升级和BUG修复)。为了保障网站长期稳定发展,打造一个更加和谐、自由、开放、健康的交流平台,现在接受会员捐助,设立VIP会员(爱心会员)。如果你喜欢本社区,觉得社区的内容对你有所帮助,欢迎捐助支持! 同时社区也会更新会员用户组,使会员享受到社区发布的VIP资源。

如何捐助并加入VIP用户组?

VIP会员捐助金额:¥29元起,上不封顶,一次捐助,永久终身VIP会员,永久享受社区全部VIP资源、免回复查看帖子。捐助¥99元及以上时,您将得到SVIP用户组标识。

对于金额少于¥29元的捐助,视为单纯捐助社区,不会调整用户组。

捐助金额(单位:¥) 升级用户组 提升权限
29元以下   捐助榜
29元及以上 VIP 捐助榜、浏览VIP主题帖、免回复查看主题帖
99元及以上 SVIP 捐助榜、浏览VIP主题帖、免回复查看主题帖、隐私保护特权

由于社区网站程序限制,版主捐助时,用户组仍为原版主组,无法同时加入两个用户组,所以不做调整(实际上版主无需捐助即可享受VIP会员权限)。

捐助过的会员可以追加捐助,在捐助榜上累积金额,不再单列。

扫码或转账时,务必在备注中写上你的社区用户名。付款后,一般情况下,10分钟内就会提升你的账号用户组,并出现在捐助榜中。如有延迟(可能在睡觉😂),深感抱歉😭,请耐心等待。

如忘加备注,可在相应交易记录里面找到"联系收款方"进行留言。

非中国大陆网友需要捐助时,请私信,我会发送PayPal付款链接,金额按当天汇率换算。

友情提醒:本社区是技术交流社区,如果会员发广告或有不良动机的请绕行,即使您通过捐助加入了VIP用户组,仍有可能被禁言或被删贴。另外特别提醒,捐助是自愿行为,请认真看完本帖内容后捐助,以免产生不必要的误会,谢谢。

 

感谢所有关心PECMD技术社区发展的会员,你的支持将是社区持续发展的动力!😃

 

捐助方式: [请登录后查看]

捐助榜

序号 用户名 用户组 捐助金额(单位:¥)
1 cgkfgm SVIP 100.00
2 易乾坤 SVIP 100.00
3 ertcharlie SVIP 100.00
4 yingzi SVIP 100.00
5 flowerfullfloor SVIP 100.00
6 匠魂 SVIP 99.00
7 lhpxs SVIP 99.00
8 tapy VIP 50.00
9 zjak110 VIP 36.66
10 skyyaya VIP 36.00
11 Sae VIP 33.33
12 1733819356 VIP 31.00
13 cyfisme VIP 31.00
14 kn007 VIP 30.30
15 527104427 超级版主 30.00
16 paph VIP 30.00
17 孤独的流星 VIP 30.00
18 当下 VIP 30.00
19 hndsdz VIP 30.00
20 oaheiw VIP 30.00
21 lime_time VIP 30.00
22 shenglin VIP 30.00
23 BOBOminmin_123 VIP 30.00
24 soulfist VIP 30.00
25 Flyme VIP 30.00
26 yryp VIP 30.00
27 烟雨濛濛 VIP 30.00
28 gototop VIP 30.00
29 ep_boy VIP 30.00
30 XRH VIP 30.00
31 tx56789876 VIP 30.00
32 84312519 VIP 30.00
33 GoogleSSL VIP 30.00
34 m875679888 VIP 30.00
35 ysy4545 VIP 30.00
36 gameboy2050 VIP 30.00
37 r562401169 VIP 30.00
38 rongyan320 VIP 30.00
39 sdlyysdtr VIP 30.00
40 wjkbfq VIP 30.00
41 用我手写我心 VIP 30.00
42 megumi VIP 30.00
43 Jxing VIP 30.00
44 aceheart VIP 30.00
45 zjzxzhc VIP 30.00
46 ytywd VIP 30.00
47 taxsun VIP 30.00
48 waner3636 VIP 30.00
49 qhcn VIP 30.00
50 Jenny96 VIP 30.00
51 2511422662 VIP 30.00
52 1801403 VIP 30.00
53 yingzf VIP 30.00
54 141520forever2 VIP 30.00
55 wuenci VIP 30.00
56 linuxer VIP 30.00
57 LSZY168LCR VIP 30.00
58 1558861030 VIP 30.00
59 599662746 VIP 30.00
60 2356638630 VIP 30.00
61 hellger VIP 30.00
62 mingming VIP 30.00
63 335667422 VIP 30.00
64 218755 VIP 30.00
65 wyxs VIP 30.00
66 lafer VIP 29.10
67 wlyt VIP 29.08
68 lcjstc VIP 29.00
69 fkhq2004 VIP 29.00
70 lzhdim VIP 29.00
71 lonely_leaf VIP 29.00
72 sengokumusou VIP 29.00
73 emufang VIP 29.00
74 bigbear VIP 29.00
75 zdaiot VIP 29.00
76 wnt1234 VIP 29.00
77 qwertyzhang VIP 29.00
78 0070317 VIP 29.00
79 亮亮的光芒 VIP 29.00
80 Linehart1995 VIP 29.00
81 zhouds VIP 29.00
82 daweicc VIP 29.00
83 hp942940228 VIP 29.00
84 xiaoyaotc VIP 29.00
85 862007124 VIP 29.00
86 gdmojo VIP 29.00
87 zhangchun0216 VIP 29.00
88 verymaster VIP 29.00
89 Cmdpe VIP 29.00
90 稻花香 VIP 29.00
91 kinyon VIP 29.00
92 天鹏元帅 VIP 29.00
93 qq532227868 VIP 29.00
94 霸道萌新 VIP 29.00
95 mtv01 VIP 29.00
96 sayms VIP 29.00
97 zyrlj5025 VIP 29.00
98 xixijiandan VIP 29.00
99 newholder2003 VIP 29.00
100 木子听风 VIP 29.00
101 useraa VIP 29.00
102 gzhost40 VIP 29.00
103 A183436278 VIP 29.00
104 thorisme VIP 29.00
105 hellowanvo VIP 29.00
106 czvcjwz VIP 29.00
107 plutow VIP 29.00
108 xiaogang605 VIP 29.00
109 小白鼠 VIP 29.00
110 pradasz VIP 29.00
111 lqqas VIP 29.00
112 kisszzf VIP 29.00
113 bnetcj VIP 29.00
114 ezfy VIP 29.00
115 liuxuan_322 VIP 29.00
116 cdzy VIP 29.00
117 hjjsc VIP 29.00
118 RileyC VIP 29.00
119 zhou3971 VIP 29.00
120 LivedForward VIP 29.00
121 yangbiei VIP 29.00
122 tangfeng VIP 29.00
123 ccjjzj VIP 29.00
124 ventoy VIP 29.00
125 moa513947 VIP 29.00
126 kris VIP 29.00
127 psj VIP 29.00
128 hcl822 VIP 29.00
129 qdleihong VIP 29.00
130 buaapyj VIP 29.00
131 bottero VIP 29.00
132 瓦伦蒂诺卷爷 VIP 29.00
133 ya63765904 VIP 29.00
134 dlmuxgyang VIP 29.00