• PECMD技术社区成立于2020年3月,成立的初衷是围绕WinPE启动技术交流,提高Windows、Linux运维工作效率,提升会员自身技术能力,为有共同兴趣爱好的群体建立一个开放式技术社区。
  • 本社区使用了高端网络线路的云服务器,每年消耗昂贵的服务器租赁费用、域名托管费用以及网站程序的维护费用(网站不定期有功能升级和BUG修复),并且为了保证用户的浏览体验,本站没有接入任何广告。
  • 为了保障社区长期稳定发展,打造一个更加和谐、自由、开放、健康的交流平台,现接受用户捐助,设立VIP会员(爱心会员)。
  • 如果你喜欢本社区,或觉得社区的内容对你有所帮助,感谢您捐助支持本站!
  • 捐助将全部用于网站的日常运营(服务器租赁费、域名租赁费、服务器流量费、平台维护费等) 。

如何捐助?

捐助金额:¥0.01元起,上不封顶。

捐助回馈:¥29元及以上时,获得 VIP 用户标识;¥99元及以上时,获得 SVIP 用户标识。(少于¥29元的捐助,视为单纯捐助社区,不会获得 VIP/SVIP 会员)

捐助金额(单位:¥) 勋章 捐助回馈
29元以下 爱心会员 捐助榜、100PE币/元
29元及以上 爱心会员、VIP 捐助榜、100PE币/元、浏览VIP可见内容、免回复查看主题帖、
99元及以上 爱心会员、SVIP 捐助榜、100PE币/元、浏览VIP可见内容、免回复查看主题帖、隐私保护特权

扫码或转账时,务必在备注中写上你的社区用户名。

1、付款后,一般情况下,10分钟内就会提升你的账号用户组,并出现在捐助榜中。如有延迟(可能在睡觉😂),深感抱歉😭,请耐心等待(可私信催促版主)。

2、如忘加备注,可在相应交易记录里面找到"联系收款方"进行留言。

3、捐助过的会员可以追加捐助,在捐助榜上累积金额,不再单列。

友情提醒:本社区是技术交流社区,为了保证所有用户有良好的交流体验,本站对发广告或其他恶意行为零容忍,即使您捐助了本站,但仍有可能会被禁言或被删贴。

特别提醒:捐助是自愿行为,成为VIP/SVIP会员之后不支持退款。(捐助是一种心意,是对本站的莫大支持,本站将感激不尽!)

请您认真看完本页面内容后捐助,以免产生不必要的误会,谢谢。

 

感谢所有关心PECMD技术社区发展的会员,您的支持将是社区持续发展的动力!😃

 

捐助方式: [请登录后查看]

捐助榜

序号 用户名 会员 捐助金额(单位:¥)
1 cgkfgm SVIP 100.00
2 易乾坤 SVIP 100.00
3 ertcharlie SVIP 100.00
4 yingzi SVIP 100.00
5 flowerfullfloor SVIP 100.00
6 13388788456 SVIP 100.00
7 cheng6864 SVIP 100.00
8 路过打酱油 SVIP 100.00
9 sanduo SVIP 99.99
10 匠魂 SVIP 99.00
11 lhpxs SVIP 99.00
12 tapy VIP 50.00
13 zjak110 VIP 36.66
14 skyyaya VIP 36.00
15 Sae VIP 33.33
16 1733819356 VIP 31.00
17 cyfisme VIP 31.00
18 kn007 VIP 30.30
19 527104427 VIP 30.00
20 paph VIP 30.00
21 孤独的流星 VIP 30.00
22 当下 VIP 30.00
23 hndsdz VIP 30.00
24 oaheiw VIP 30.00
25 lime_time VIP 30.00
26 shenglin VIP 30.00
27 BOBOminmin_123 VIP 30.00
28 soulfist VIP 30.00
29 Flyme VIP 30.00
30 yryp VIP 30.00
31 烟雨濛濛 VIP 30.00
32 gototop VIP 30.00
33 ep_boy VIP 30.00
34 XRH VIP 30.00
35 tx56789876 VIP 30.00
36 84312519 VIP 30.00
37 GoogleSSL VIP 30.00
38 m875679888 VIP 30.00
39 ysy4545 VIP 30.00
40 gameboy2050 VIP 30.00
41 r562401169 VIP 30.00
42 rongyan320 VIP 30.00
43 sdlyysdtr VIP 30.00
44 wjkbfq VIP 30.00
45 用我手写我心 VIP 30.00
46 megumi VIP 30.00
47 Jxing VIP 30.00
48 aceheart VIP 30.00
49 zjzxzhc VIP 30.00
50 ytywd VIP 30.00
51 taxsun VIP 30.00
52 waner3636 VIP 30.00
53 qhcn VIP 30.00
54 Jenny96 VIP 30.00
55 2511422662 VIP 30.00
56 1801403 VIP 30.00
57 yingzf VIP 30.00
58 141520forever2 VIP 30.00
59 wuenci VIP 30.00
60 linuxer VIP 30.00
61 443183587 VIP 30.00
62 LSZY168LCR VIP 30.00
63 1558861030 VIP 30.00
64 599662746 VIP 30.00
65 2356638630 VIP 30.00
66 hellger VIP 30.00
67 mingming VIP 30.00
68 335667422 VIP 30.00
69 218755 VIP 30.00
70 wyxs VIP 30.00
71 lifemelody VIP 30.00
72 yaoguang VIP 30.00
73 869102 VIP 30.00
74 zj100 VIP 30.00
75 jonny5320 VIP 30.00
76 cloud16 VIP 30.00
77 sibogao VIP 30.00
78 295416413 VIP 30.00
79 renweiqi VIP 30.00
80 infotoo VIP 30.00
81 舞影无踪 VIP 30.00
82 时光love温柔 VIP 30.00
83 wangyijun VIP 30.00
84 tianjiaozsl VIP 30.00
85 xieshan VIP 30.00
86 36115275 VIP 30.00
87 dy3505 VIP 30.00
88 whhcky VIP 30.00
89 qq18881888543 VIP 30.00
90 ericgaooo VIP 30.00
91 lafer VIP 29.10
92 xcy1004 VIP 29.10
93 nixishe VIP 29.10
94 wlyt VIP 29.08
95 lcjstc VIP 29.00
96 fkhq2004 VIP 29.00
97 lzhdim VIP 29.00
98 lonely_leaf VIP 29.00
99 sengokumusou VIP 29.00
100 emufang VIP 29.00
101 bigbear VIP 29.00
102 zdaiot VIP 29.00
103 wnt1234 VIP 29.00
104 qwertyzhang VIP 29.00
105 0070317 VIP 29.00
106 亮亮的光芒 VIP 29.00
107 Linehart1995 VIP 29.00
108 zhouds VIP 29.00
109 daweicc VIP 29.00
110 hp942940228 VIP 29.00
111 xiaoyaotc VIP 29.00
112 862007124 VIP 29.00
113 gdmojo VIP 29.00
114 zhangchun0216 VIP 29.00
115 verymaster VIP 29.00
116 Cmdpe VIP 29.00
117 稻花香 VIP 29.00
118 kinyon VIP 29.00
119 天鹏元帅 VIP 29.00
120 qq532227868 VIP 29.00
121 霸道萌新 VIP 29.00
122 mtv01 VIP 29.00
123 sayms VIP 29.00
124 zyrlj5025 VIP 29.00
125 xixijiandan VIP 29.00
126 newholder2003 VIP 29.00
127 木子听风 VIP 29.00
128 useraa VIP 29.00
129 gzhost40 VIP 29.00
130 A183436278 VIP 29.00
131 thorisme VIP 29.00
132 hellowanvo VIP 29.00
133 czvcjwz VIP 29.00
134 plutow VIP 29.00
135 xiaogang605 VIP 29.00
136 小白鼠 VIP 29.00
137 pradasz VIP 29.00
138 lqqas VIP 29.00
139 kisszzf VIP 29.00
140 cskuokuo VIP 29.00
141 bnetcj VIP 29.00
142 ezfy VIP 29.00
143 liuxuan_322 VIP 29.00
144 cdzy VIP 29.00
145 hjjsc VIP 29.00
146 RileyC VIP 29.00
147 zhou3971 VIP 29.00
148 LivedForward VIP 29.00
149 yangbiei VIP 29.00
150 tangfeng VIP 29.00
151 ccjjzj VIP 29.00
152 ventoy VIP 29.00
153 moa513947 VIP 29.00
154 kris VIP 29.00
155 psj VIP 29.00
156 hcl822 VIP 29.00
157 qdleihong VIP 29.00
158 buaapyj VIP 29.00
159 bottero VIP 29.00
160 瓦伦蒂诺卷爷 VIP 29.00
161 ya63765904 VIP 29.00
162 dlmuxgyang VIP 29.00
163 txbzgh VIP 29.00
164 hayide VIP 29.00
165 lrcwl001 VIP 29.00
166 leaf VIP 29.00
167 xixi258 VIP 29.00
168 xdq615 VIP 29.00
169 z371678916 VIP 29.00
170 H230604 VIP 29.00
171 lzjtyu 普通 0.10